giá sữa

Giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện đã giảm 0,1 - 34% tùy từng chủng loại so với thời điềm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá. Ảnh: H.L

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, quản lý Nhà nước về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành quản lý sản phẩm sữa của Bộ Công thương, đồng thời gắn liền với công tác bảo đảm cân đối cung cầu và quản lý thị trường. Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét giao Bộ Công thương chủ trì.

606 sản phẩm sữa được đăng ký bình ổn

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 5/12/2014, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố 441 sản phẩm.

Đặc biệt, kể từ khi Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá, từ tháng 6/2014 giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm và ổn định. Tỷ lệ giảm đạt khoảng 0,1 - 34% tùy từng chủng loại sữa so với thời điềm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

Bộ Tài chính hiện đang tổng hợp báo cáo của các địa phương sơ kết 6 tháng áp dụng biện pháp bình ổn giá, hướng dẫn việc áp dụng kê khai giá sau khi hết thời hạn đăng ký giá (31/11/2014). Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) rà soát đăng ký/kê khai giá sản phẩm mới của các doanh nghiệp kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Dự kiến trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp giá trần (hết ngày 31/5/2015), Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tể, các địa phương và các cơ quan liên quan tổng kết đánh giá kết quả thực hiện biện pháp bình ổn giá và đề xuất biện pháp áp dụng cho thời gian tiếp theo.

Tham vấn giá nhập khẩu nếu khai giá cao hơn mặt bằng

Để công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục đạt hiệu quả, trong năm 2015 Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai áp dụng biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận, rà soát hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phân cấp quản lý giá hiện hành, bảo đảm mức giá kê khai không vượt quá mức giá tối đa đang áp dụng hiện nay.

Bên cạnh đó Bộ sẽ thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra giá nhập khẩu nguyên liệu, giá nhập khẩu thành phẩm sữa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa để kịp thời có biện pháp quản lý, điều tiết, bình ổn giá phù hợp.

Trường hợp cần thiết, tiến hành tham vấn giá nhập khẩu mặt hàng sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi khai giá cao hơn mặt bằng giá sản phẩm cùng loại tại nước xuất khẩu và các nước trong khu vực để kiểm soát tình trạng tăng giá nhập khẩu đầu vào làm tăng giá bán trong nước của các doanh nghiệp phân phối sữa.

Song song với đó, sẽ phối hợp trao đổi thông tin với hải quan các nước về giá các sản phẩm sữa cùng loại; tiến hành điều tra, xác định các công ty có dấu hiệu giao dịch liên kết.

Biện pháp tiếp theo được Bộ Tài chính chú trọng là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đề rà soát, bổ sung vào danh mục sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi làm căn cứ thực hiện bình ổn giá.

Đồng thời, tiếp nhận, rà soát và đăng thông tin về các mặt hàng sữa đăng ký mới, thay đổi bao bì, quy cách để các cơ quan quản lý giá, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện bình ổn giá./.

N.P