Theo đó, giá tham chiếu của cổ phiếu CKG ngày chào sàn là 11.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong ngày đầu niêm yết là +/-20%.

Tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, CIC Group chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2006. Lĩnh vực kinh doanh chính hiện nay của công ty là kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng; tư vấn, thiết kế và giám sát xây dựng; kinh doanh nhà hàng; đầu tư tài chính; kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.

Qua 8 lần tăng vốn, hiện CIC Group có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang nắm giữ 6,9% cổ phần, ông Trần Thọ Thắng nắm giữ 8,3% và ông Nguyễn Ngọc Tiền nắm giữ 6,14%./.

Hồng Quyên