Lý do được cấp lại margin do Đất Xanh đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021, với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 830 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phiếu DXG thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo và lý do đưa cổ phiếu này vào danh mục không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đã được khắc phục.

Trước đó, cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng. Ngoài ra, trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ngày 24/3 của HOSE có mã DXG. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Sang nửa đầu năm 2021, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng trong quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 298 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 555 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu của Đất Xanh đạt 6.517 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm./.

Chí Tín