Theo đó, hơn 227 triệu cổ phiếu HVG sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 5/8. Theo HOSE, nguyên nhân bởi HVG đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết hủy niêm yết nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Trước đó, cổ phiếu HVG bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch, kể từ ngày 15/5, do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Đến nay, HVG vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và quý I/2020 dù được HOSE gửi văn bản nhắc nhở nhiều lần.

Trong giải trình đầu tháng 6, HVG cho biết việc chậm trễ do số lượng nhân sự kế toán và thống kê bị thiếu hụt, một số đã nghỉ hoặc chuyển công ty mới trong giai đoạn giãn cách xã hội làm gián đoạn việc cung cấp số liệu để hợp nhất báo cáo tài chính./.

Hồng Quyên