Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa cố phiếu của CTCP Lilama 69.2 (L62) chính thức ra khỏi diện cảnh báo từ 9/9/2013.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2013 của L62 đã được soát xét ngày 14/8/2013 bởi Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC đạt giá trị dương 278.041.585 đồng.

Trước đó, L62 bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 là số âm (-7,4 tỷ) và lợi nhuận sau thuế sẽ âm tương ứng sau khi tính đến ngoại trừ của kiểm toán ( do Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thiếu 8,8 tỷ theo quy định tại thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính).

Được biết L62 có số vốn điều lệ là 57,418 tỷ đồng, số cổ phiếu đang lưu hành 5,741 triệu cổ phiếu. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép, các loại bồn bể, các thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực cao; Lắp đặt hoàn thiện công trình công nghiệp, thiết bị công nghệ, thiết bị nâng hạ, đường ống công nghệ và đường ống cấp thoát nước; Xây lắp trạm cao thế, trung thế, hạ thế, lắp đặt và thí nghiệm các loại máy biến thế, hệ thống đường dây điện, điện động lực, điện điều khiển truyền thông…/.

Hồng Quyên