thuế mới

Hàng năm các hộ và CNKD trên địa bàn đều được Chi cục Thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, đưa vào quản lý thuế đúng quy định.

Tiếp tục tuyên truyền về kết quả của việc triển khai quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định mới (Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính), chúng tôi thực hiện khảo sát thực tế tại địa bàn TP. Việt Trì, thêm một lần cho thấy, kết quả chỉ có được khi đã có sự chủ động của cơ quan thuế và sự đồng thuận vào cuộc từ các cấp chính quyền và người nộp thuế.

Chị Hoàng Thị Thanh - Cá nhân kinh doanh (CNKD) có địa chỉ tại số 1951, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì tâm sự: "Tôi được cán bộ Đội thuế liên xã phường Gia Cẩm phổ biến về việc áp dụng chính sách thuế mới theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Là cá nhân mới ra kinh doanh, nên tôi còn bỡ ngỡ với chính sách thuế này, song đã được cán bộ thuế hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ tận tình, thấu đáo về các quy định của chính sách thuế. Nhờ đó, tôi đã thấu hiểu và luôn chấp hành đầy đủ, đúng theo quy định của Nhà nước, với số thuế khoán theo tháng và số thuế phát sinh trên hóa đơn".

Ông Nguyễn Vinh Quang - Chủ hộ kinh doanh tại phường Tiên Cát, TP. Việt Trì cho biết đã được cán bộ Chi cục Thuế hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc ghi chép sổ sách, cách tính thuế, kê khai thuế theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đặc biệt, việc tách mức thuế khoán riêng, số thuế trên hóa đơn riêng đã rõ ràng và bớt rườm rà hơn so với trước. Như vậy, cách tính toán thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, rất thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể trong việc kê khai, tính nộp thuế.

Là người trực tiếp triển khai thực hiện chính sách thuế này trên địa bàn phường Thọ Sơn và phường Tiên Cát (TP. Việt Trì), bà Tạ Thị Minh Châm - Đội trưởng Đội thuế Liên xã phường cho biết, việc triển khai thực hiện chính sách thuế mới đến các CNKD trên địa bàn đã được người dân và các cấp chính quyền đồng thuận, ủng hộ, qua việc thu nộp thuế của Đội.

Tính từ đầu năm đến nay, số thu của Đội từ các hộ, CNKD (không bao gồm thuế Môn bài) đạt gần 2 tỷ đồng, bằng 107% dự toán quý. Một số hộ và CNKD có số thuế nộp cao như các ông, bà: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Hạnh (phường Tiên Cát)…

Đánh giá về kết quả triển khai Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, ông Phạm Hồng Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Việt Trì cho biết, số thu từ hộ, CNKD (không bao gồm thuế môn bài) do các đội thuế thực hiện quý I/2016 đạt 6,5 tỷ đồng, bằng 115% dự toán thu quý.

Để có được kết quả này, ngay từ những ngày cuối năm 2015, nhiều biện pháp trọng tâm đã được Chi cục Thuế chủ động triển khai với quyết tâm cao. Đó là, Chi cục đã chỉ đạo các đội thuế tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn biết về các quy định về chính sách thuế theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; phối hợp với UBND các xã, phường rà soát các hộ và CNKD trên địa bàn, khảo sát quy mô kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thực tế…để lập sổ bộ thuế khoán ổn định năm 2016.

Các đội thuế phối hợp với UBND các xã, phường và Ban Quản lý chợ TP. Việt Trì để triển khai phát tờ khai thuế, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận tờ khai thuế của các hộ và CNKD nộp thuế khoán. Chi cục thực hiện niêm yết công khai danh sách các HKD thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN; danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; cá nhân sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế tại Bộ phận một cửa UBND thành phố, bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, trụ sở UBND các xã, phường, trụ sở các đội thuế và Ban Quản lý các chợ. Đồng thời, Chi cục gửi tài liệu niêm yết công khai đến HĐND, MTTQ thành phố; HĐND, MTTQ xã, phường; gửi thông báo mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến đến từng hộ kinh doanh...

Phó Chi cục trưởng Phạm Hồng Thái cho biết thêm, hiện nay và trong thời gian tới, Chi cục Thuế tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến các hộ và CNKD trên địa bàn và tổ chức thực hiện quản lý thuế theo đúng quy trình quản lý thuế; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc khảo sát doanh thu theo các ngành nghề trọng điểm.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp với UBND các xã phường tiến hành rà soát các hộ và CNKD trên địa bàn, khảo sát quy mô kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thực tế, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý theo tiêu chí rủi ro về thuế. Đặc biệt, mới đây, Chi cục đã tham mưu cho Thành ủy TP. Việt Trì ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 5/4/2016 về tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn thành phố năm 2006, với nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, một trong những nội dung của Chỉ thị nêu rõ: Các cấp Ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NNSN trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn pháp luật, chính sách của Nhà nước về thu ngân sách, về nghĩa vụ nộp thuế đến các tổ chức, cá nhân, nhân là những tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh để nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

UBND thành phố tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế để rà soát, nắm chắc đối tượng, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu NSNN…/.

Văn Học