quyết toán thuế

Người nộp thuế đăng ký làm thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: NM.

>> Khuyến khích người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn qua mạng

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo Nghị định 52, đối tượng được gia hạn được mở rộng hơn so với Nghị định 41/2020/NĐ-CP; thủ tục gia hạn cũng rất đơn giản. Theo tính toán của Bộ Tài chính (đơn vị dự thảo và trình Chính phủ ban hành nghị định này), tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 115 nghìn tỷ đồng.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, theo quy định của Nghị định 52, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc gửi giấy đề nghị gia hạn chỉ phải thực hiện một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn, cơ quan thuế quản lý khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

Một quy định khác mà tổ chức, cá nhân cần lưu ý, đó là để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Cũng theo quy định của Nghị định 52, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, theo quy định tại nghị định này.

Như vậy, chỉ còn đúng 5 ngày nữa để tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục (nộp khoản tiền thuế được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP - nếu có) và gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cục thuế đã tuyên truyền và khuyến khích người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử, trường hợp gửi bản giấy thì thực hiện gửi qua đường bưu điện.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 23/6/2021, cơ quan thuế đã tiếp nhận 52.384 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó có 47.514 giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức và 3.547 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng tháng 3, tháng 4, tháng 5, quý I/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 18.945 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2021 là 11.607 tỷ đồng, thuế gia trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 41 tỷ đồng và tiền thuê đất là 2.437 tỷ đồng.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn đã nộp 9.834 tỷ đồng. Số thuế, tiền thuê đất được gia hạn còn phải nộp ngân sách nhà nước là 23.197 tỷ đồng./.

Nhật Minh