TT

Cuộc họp báo diễn ra chiều 10/6. Ảnh: PV

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Số cử tri đi bầu cử nhiều hơn 2,1 triệu so với cuộc bầu cử trước

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự cho biết, sáng 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành phiên họp lần 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ, để thông qua kết quả bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%. "Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân", ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thông báo kết quả cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt 99,60%).

So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước.

Theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV, theo quy định của pháp luật, đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8% (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bầu được 496 đại biểu (đạt 99,2%) nhưng có 2 người trúng cử không được Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận tư cách đại biểu nên còn 494 đại biểu).

Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử. Đại biểu tự ứng cử có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người, số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Tỷ lệ đại biểu nữ cao nhất từ trước đến nay

Về cơ cấu kết hợp, ông Bùi Văn Cường cho biết, số đại biểu là phụ nữ là 151 người, chiếm tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử. Đại biểu là người dân tộc thiểu số là 89 người, chiếm tỷ lệ 17,84%. Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 47 người, chiếm tỷ lệ 9,42%. Đại biểu là người ngoài Đảng có 14 người, đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước là 203 người (tỷ lệ 40,68%). Đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội là 296 người, chiếm tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử.

Về trình độ chuyên môn, đại biểu có trình độ trên đại học là 392 người, tỷ lệ 78,55% trong tổng số người trúng cử. Trong đó có 144 tiến sĩ, 248 thạc sĩ, 106 cử nhân đại học. Về học hàm, có 12 đại biểu là giáo sư, 20 đại biểu là phó giáo sư.

Với kết quả nêu trên cho thấy, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tuy tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40%.

Ngoài ra, các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 6 trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước với tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không được công nhận tư cách đại biểu


Thông tin thêm về trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết riêng về việc không công nhận tư cách đại biểu đối với ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Lý do là, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Trần Văn Nam hiện không đủ tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội.


Theo bà Nguyễn Thị Thanh, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra các dấu hiệu vi phạm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và đã có báo cáo bước đầu về xem xét dấu hiệu vi phạm khuyết điểm, liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khi ông Trần Văn Nam làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đặc biệt liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Yến