Trong đợt đấu giá này, công ty đã chào bán 4.041.588 cổ phần, với giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần này đã được bán hết tại phiên đấu giá với khối lượng đặt thầu cao nhất là 3.541.350 cổ phần, thấp nhất là 500 cổ phần. Giá đặt thầu cao nhất là 20.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 12.000 đồng/cổ phần.

Cang quy nhon
Kiểm tra hòm phiếu trong phiên đấu giá. Ảnh: H. Q

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng giám đốc, phó ban dự án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn cho biết, công ty là cảng đầu tiên trong hệ thống hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và đã hoàn thành sau 5 tháng. Việc bán thành công 4.041.588 cổ phần sẽ tạo cơ hội để công ty thực hiện kế hoạch đã đề ra.

“Sau khi cổ phần hóa thành công, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn sẽ tổ chức lại đại hội và bầu ra một ban quản trị và HĐQT mới để đưa Cảng Quy Nhơn từng bước phát triển”, ông Phúc bày tỏ.

Được biết, Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn có số vốn điều lệ là hơn 404 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng, kinh doanh khai thác kho bãi và các dịch vụ khác như đưa đón, hỗ trợ tàu ra vào cảng, dịch vụ đại lý vận tải thủy bộ, sửa chữa phương tiện thủy bộ…

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tổng doanh thu năm 2011 của công ty là 336 tỷ đồng, năm 2012 là hơn 410 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2011 đạt 14 tỷ đồng; năm 2012 là 15,366 tỷ đồng./.

Hồng Quyên