Theo công bố từ HOSE, trong quý IV/2021, VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 17,12% - đây là quý thứ 4 liên tiếp VPS đứng vị trí thị phần số 1.

SSI giữ vị trí số 2 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 10,28%. VNDS đứng vị trí thứ 3 với 7,67%; HSC cũng tụt thị phần xuống vị trí số 4 với 5,66%; trong khi VCSC tụt xuống vị trí thứ 8 với thị phần 4,37%; …. Ở chiều ngược lại, thị phần TCBS và Mirae Asset đều tăng so với quý trước, lần lượt đạt 5,28% và 4,74%.

Công ty chứng khoán nào đoạt

Tính cả năm 2021, VPS vẫn là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm lớn nhất với 16,14%. SSI giữ vị trí thứ 2 với 11,05%. VNDS trong năm 2021 cũng vươn lên vị trí số 3 với 7,46%; trong khi HSC lùi xuống vị trí số 4 với thị phần 6,71%.

Năm 2021, top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã xuất hiện gương mặt mới là TCBS với thị phần 4,57%; trong khi BSC không còn xuất hiện trong top 10.

Về thị phần môi giới trái phiếu năm 2021, dù có thu hẹp lớn so với năm trước, nhưng TCBS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 với 38,87%. Ngược lại, nhiều công ty khác đã vươn lên như TPS với 19,01%, TVSI với 11,46%, KS với 9,76%,...

Công ty chứng khoán nào đoạt