Theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Đặc biệt hơn, Công ty còn bị phạt 300 triệu đồng do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Quyết định xử phạt của UBCKNN cho biết, từ ngày 15/11/2014 đến ngày 10/12/2014, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 10,21 tỷ đồng lên 21,36 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Tổng mức phạt đối với Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang là 340 triệu đồng.

Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên