Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã chủ động, tích cực tìm hướng đi phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động bằng cách áp dụng chuyển đổi số trong quản trị điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh tại đơn vị.

Với góc độ doanh nghiệp trực tiếp vận hành, sản xuất, cung ứng điện, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư nguồn lực tối đa cho công nghệ nhằm nâng cao công tác quản trị, kinh doanh, điều hành, Công ty Nhiệt điện Uông Bí (công ty) đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi số, tăng hiệu suất lao động bằng các công cụ số hóa thay vì thủ công như trước.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Ứng dụng chuyển đổi số và phần mềm quản lý vào sản xuất kinh doanh
Bộ phận văn thư kiểm soát hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý. Ảnh: Thế An.

Song song với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, công ty đã thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, về cải cách thể chế, cải cách hành chính, công ty đã thực hiện lập hồ sơ công việc trên hệ thống văn phòng điện tử, áp dụng chữ kỹ số, nhật ký vận hành điện tử, ứng dụng các phần mềm họp trực tuyến, áp dụng mã QR cung cấp tài liệu họp, hội nghị, 100% cuộc họp không sử dụng giấy. Qua đó, giảm chi phí in ấn, lưu trữ tài liệu, giảm chi phí đi lại, thời gian xử lý, triển khai nhiệm vụ công việc…

Theo ông Đỗ Trung Kiên - quyền giám đốc công ty, chia sẻ: “Chuyển đổi số phải được dẫn dắt từ trên xuống và được thông suốt đến từng tổ, bộ phận và đến từng người trong đơn vị. Cần nắm bắt cơ hội, dần ứng dụng các giải pháp phần mềm vào hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh để đáp ứng sự thay đổi trong công việc hằng ngày cũng như đáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh. Để thực hiện tốt, đòi hỏi lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn phải thực sự quyết tâm, chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức để từ đó hiểu đúng và thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả”.

Với các mục tiêu trong đề án Tổng công ty, trong năm 2022, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã và đang triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số được giao: cập nhật cơ sở dữ liệu cho các hệ thống lên phần mềm PMIS; phân tích RCM cho 12 hệ thống thiết bị; hoàn thiện xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm theo dõi khiếm khuyết nhằm nâng cao chất lượng công tác sửa chữa bảo dưỡng.

Triển khai nhật ký điện tử vận hành theo lộ trình chỉ đạo của tổng công ty; hoàn thành việc rà soát, hiệu chỉnh, ban hành mới quy trình và cập nhật lên phần mềm PMIS; số hóa hoạt động văn phòng, quản trị; truyền thông đến tất cả cán bộ công nhân viên về chương trình chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng các phần mềm ứng dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất - kinh doanh.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí: Ứng dụng chuyển đổi số và phần mềm quản lý vào sản xuất kinh doanh
Công nhân sửa chữa Công ty Nhiệt điện Uông Bí rà soát phần mềm sửa chữa thiết bị. Ảnh: Thế An.

Đặc biệt, công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua sáng tạo, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh.

Mục tiêu năm 2022, công ty đang tiến đến nâng cấp di động hóa các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất; lĩnh vực thị trường điện; lĩnh vực quản trị nội bộ…; hoàn thành xây dựng kiến trúc kho dữ liệu dùng chung bao gồm: kho dữ liệu đo đếm, kho thị trường điện…

Từ năm 2023 - 2025, Công ty Nhiệt điện Uông Bí sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển, hoàn thành chuyển đổi số tại đơn vị, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất - kinh doanh được số hóa và liên tục cải tiến, vận hành trên nền tảng công nghệ số góp phần “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong thời đại mới./.