Theo đại diện Cục Thú y, đơn vị này không có chức năng về thương mại nên không đề xuất việc nhập khẩu. Từ trước đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu là do các doanh nghiệp thực hiện và việc quản lý về thương mại là do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm.

Hoạt động thương mại chịu sự chi phối của các quy luật về thị trường, trong khi Cục Thú y là đơn vị chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật nhằm đảm bảo động vật, sản phẩm động vật được nhập khẩu vào Việt Nam phải theo đúng quy định của Việt Nam, quốc tế và không mang theo các loại mầm bệnh nguy hiểm xâm nhập Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

Trước đó, đầu năm 2016, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT Việt Nam) và Cục Thú y Trung Quốc đã có Hội nghị song phương để tiến tới thúc đẩy thương mại động vật và sản phẩm động vật của Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại, tuy nhiên vấn đề mới chỉ dừng ở đàm phán trong khuôn khổ hội thảo.

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ ghi nhận đề nghị này chứ không có đề xuất nhập khẩu gà Trung Quốc./.

Diệu Hoa