Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách 5 tháng đạt 71% dự toán năm
Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị tập huấn hóa đơn điện tử. Ảnh: CT

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm, có 7/14 sắc thuế đã hoàn thành trên 50% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng thu cao so với cùng kỳ. Nếu tính theo địa bàn thu, có 13/13 huyện, thị, thành phố và Văn phòng cục thuế thu đạt trên 50% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng cao so với cùng kỳ.

Thông tin thêm về tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, ông Đinh Nho Hậu - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh, cho hay đến thời điểm ngày 31/5/2022, toàn đơn vị triển khai đạt 96,4% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao. Trong đó: Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà và Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc đã hoàn thành 100%, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang triển khai đạt 99,5%.

Cục Thuế Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành phủ sóng đến 100% số doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế, lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo để khắc phục những khó khăn; đoàn kết, chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất.

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng tập trung quản lý nợ và thu hồi nợ; chú trọng công tác kê khai, kế toán thuế của doanh nghiệp; thanh tra - kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế…/.