11/15 chỉ tiêu thu tăng trưởng so với cùng kỳ

Báo cáo chi tiết của Cục Thuế Ninh Bình ghi nhận, trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách đạt 11.501 tỷ đồng, bằng 104,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 45,2% (so với cùng kỳ năm 2020).

Báo cáo cũng cho thấy, có 11/15 chỉ tiêu thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, so với dự toán HĐND tỉnh giao, khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương nộp đạt 213,7 tỷ đồng, bằng 112,5% dự toán, tăng 18,4%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 211,4 tỷ đồng, bằng 120,1% dự toán, tăng 15,9%; khu vực DN ngoài quốc doanh nộp đạt 9.409 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán, tăng 54,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 264 tỷ đồng, bằng 125,9% dự toán, bằng 99,2% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 588 tỷ đồng, bằng 196,2% dự toán, tăng 141,1%…

Cục Thuế Ninh Bình hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách
Doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ông Đinh Nam Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cấp lãnh đạo tỉnh, các ngành đã chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. Điều này giúp cộng đồng DN duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Mặc dù công tác thu NSNN đạt được kết quả tích cực, song lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra - kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) còn chậm; nợ thuế có giảm nhưng tỷ lệ nợ đọng vẫn còn cao so với chỉ tiêu được giao, công tác rà soát chênh lệch diện tích đất phi nông nghiệp chưa đạt theo yêu cầu.

Cụ thể, 10 tháng năm 2021, cục thuế đã kiểm tra 38.966 hồ sơ, yêu cầu giải trình 100 hồ sơ; cục thuế đã hoàn thành 372 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 61,6% kế hoạch, số tiền thuế truy thu và phạt bình quân đạt 66,7 triệu đồng/cuộc; giảm lỗ 5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,14 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10/2021, cục thuế thu được 82,4 tỷ đồng nợ thuế. Trong công tác xử lý nợ thuế, theo Nghị quyết 94 của Quốc hội, cục thuế đã báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 27 NNT; phối hợp điều chỉnh 25 đơn vị, số tiền 3,1 tỷ đồng tiền nợ sai, nợ ảo.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thu ngân sách tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho hay, toàn đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và các mặt công tác năm 2021, góp phần làm tiền đề để tỉnh Ninh Bình tự chủ ngân sách.

Theo đó, ngoài việc chú trọng thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, toàn đơn vị còn chủ động thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến DN và NNT, nhằm hỗ trợ DN sớm vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, Cục Thuế Ninh Bình giao các phòng thanh tra - kiểm tra, chi cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT theo kế hoạch điều chỉnh năm 2021 đã được phê duyệt; yêu cầu xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định, phấn đấu tăng số thuế truy thu bình quân các cuộc kiểm tra; đôn đốc triệt để các DN còn nợ tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quyết định xử lý, không để các khoản nợ mới phát sinh.

Trong công tác quản lý nợ, cục thuế triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế theo các văn bản chỉ đạo của ngành; phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu nợ thuế năm 2021 Tổng cục Thuế giao.

Ông Đinh Nam Thắng cho biết thêm, ngoài triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính nêu trên, cục thuế yêu cầu chi cục trưởng các chi cục thuế khu vực trực tiếp ký hồ sơ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trình cục thuế đảm bảo đầy đủ, chính xác về số liệu gắn với đối chiếu trên hệ thống TMS theo đúng quy trình quản lý nợ và quy định tại Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Ngoài ra, cục thuế chủ động rà soát, thu kịp thời các khoản thuế hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ vào NSNN, không để xảy ra tình trạng NNT lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chây ỳ và nợ đọng tiền thuế; chủ động phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt các thông tin để thu kịp thời tiền sử dụng đất vào NSNN đối với các dự án đã hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất./.