Cục Thuế Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình hỗ trợ quyết toán thuế năm 2023
Công chức Cục Thuế Thừa Thiên Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trọng tâm của chương trình là hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc của người nộp thuế (NNT) trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế; hỗ trợ NNT khai thuế, gửi hồ sơ quyết toán thuế, nộp thuế theo phương thức điện tử theo đúng thời gian và quy định.

Theo quy định của luật, thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, đối với hồ sơ quyết toán thuế năm. Tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là ngày 31/3/2024 (ngày chủ nhật), do đó hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023 chậm nhất là ngày 1/4/2024. Đối với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm duơng lịch là ngày 30/4/2024 (ngày thứ 3) và ngày tiếp theo là ngày 1/5/2024 (ngày Quốc tế Lao động), do vậy thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 2/5/2024.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế lưu ý, riêng đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thuế thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ.

Cục Thuế Thừa Thiên Huế cho hay, hình thức hỗ trợ: Hướng dẫn, giải đáp mọi vướng mắc của NNT về nội dung quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2023 bằng nhiều hình thức như: Điện thoại, email và tư vấn tại cơ quan thuế, trên trang thông tin điện tử cục thuế.

Hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cục thuế để hướng dẫn NNT lập hồ sơ quyết toán (nếu NNT có yêu cầu).

SĐT hỗ trợ: 0234.3829.000 - 3.845.374 (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế)