Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, 7 tháng đầu năm, lũy kế thu nội địa do đơn vị quản lý đạt 12.009,2 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu đạt tiến độ dự toán cao như thu tiền sử dụng đất được 1.999,5 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán và bằng 250,6% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách là 10.009,6 tỷ đồng, đạt 80,7% dự toán và bằng 106,6% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Rà soát từng khoản thu, sắc thuế để có giải pháp thu hiệu quả
Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế mới và hóa đơn điện tử cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Trong đó, thu nội địa khối thành phố, quận và địa bàn huyện Hòa Vang đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Khối thành phố, luỹ kế 7 tháng được 8.375,7 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Khối quận thu nội địa luỹ kế đạt 3.321,7 tỷ đồng, đạt 86,6% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Ước giảm thu ngân sách tháng 7 là 342 tỷ đồng

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong tháng 7/2022, thu nội địa trên địa bàn chỉ được 1.227,5 tỷ đồng, đạt 8,1% so với dự toán, thấp hơn 3,79% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2022 và thấp hơn 10,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do thực hiện các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, ước giảm thu tháng 7 là 342 tỷ đồng.

Huyện Hòa Vang thu nội địa 7 tháng được 311,1 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Theo ông Khoái, để đạt được kết quả trên, công tác quản lý thu ngân sách đã được đơn vị triển khai đồng bộ. 7 tháng, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 519,7 tỷ đồng; trong đó, tiền thuế, tiền phạt tăng thu qua xử lý là 135,8 tỷ đồng, giảm lỗ 351,7 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý III/2022, theo ông Khoái, cục thuế tập trung rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu nội địa, trong đó ảnh hưởng tăng, giảm thu do chính sách mới ban hành, các khoản thu mang tính đột biến, các khoản thu mới phát sinh... để dự báo khả năng thu NSNN tháng 8 và 8 tháng năm 2022. Trong đó, tập trung thu số thuế phát sinh, thu nợ thuế, thu qua thanh tra, kiểm tra thuế và thu theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ...

Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Rà soát từng khoản thu, sắc thuế để có giải pháp thu hiệu quả
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm, công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, trốn thuế; tăng cường công tác giám sát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế, đảm bảo sát đúng với thực tế hoạt động kinh doanh và đúng quy định của pháp luật đối với một số lĩnh vực, ngành nghề.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT); tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới, các chính sách hỗ trợ NNT bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo chủ trương của ngành; các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh bất động sản; hỗ trợ NNT tiếp cận ứng dụng eTax mobile…/.

Tập trung phối hợp thu nợ tiền sử dụng đất

Ông Trương Công Khoái cho biết, cục thuế sẽ phối hợp các ngành chức năng rà soát nguồn thu đối với dự án: xác định nghĩa vụ tài chính các dự án mới, các dự án đã giao đất nhưng chưa có giá, dự án chuyển nhượng bất động sản, điều chỉnh quy hoạch làm phát sinh nghĩa vụ tài chính. Tập trung phối hợp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là khu đất đã có mặt bằng; kiên quyết không xem xét, đề xuất gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đã được gia hạn nhiều lần; các trường hợp nợ “chây ỳ”, đề nghị cấp có thẩm quyền lập thủ tục thu hồi chủ trương giao đất và thực hiện kêu gọi đầu tư dự án khác theo quy định.