Đánh giá về nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, mặc dù cục thuế đã triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc nợ và các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tuy nhiên số tiền thuế nợ vẫn tăng cao do tác động không thuận lợi của nền kinh tế, GDP tăng trưởng thấp hơn so với mục tiêu đề ra; mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ chậm do sức mua thấp; hàng tồn kho còn lớn...

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu hồi nợ thuế năm 2023 hơn 4.500 tỷ đồng

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Nhiều doanh nghiệp mặc dù chưa bị giải thể, nhưng tài sản thì đã thế chấp tại ngân hàng, khả năng thanh khoản thấp dẫn đến việc chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ; thị trường bất động sản chưa phục hồi…

Năm 2024, cục thuế tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế và đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế đảm bảo tỷ lệ tổng tiền thuế nợ đến 31/12/2024 đạt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao; thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2024 cho từng phòng, từng đơn vị, chi tiết đến từng công chức thuế, hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra.

Đồng thời, cục thuế thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ kịp thời; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý nợ, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế tại các đơn vị có số nợ thuế lớn, tăng cao.