Tốc độ thu ngân sách giảm so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa tháng 1/2023 được 1.242 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán, bằng 83,4% so với cùng kỳ; trong đó khối quận thu được 588,1 tỷ đồng, đạt 11,7% dự toán, bằng 95,6%; huyện Hòa Vang thu được 34,2 tỷ đồng, đạt 7,3% dự toán, bằng 70,9% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 10% dự toán
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) được 1.180,6 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán và bằng 102,4% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2022, số thuế được gia hạn là 975,12 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT 757,39 tỷ đồng; tiền thuê đất 185,95 tỷ đồng; thuế GTGT-TNCN của hộ kinh doanh 31,76 tỷ đồng; số thuế được gia hạn (không bao gồm thuế TNDN) đã nộp ngân sách đến 31/1/2023: 478,68 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (không bao gồm thuế TNDN) chưa nộp đến 31/1/2023: 666,95 tỷ đồng. Riêng thuế TNDN có 2.363 lượt doanh nghiệp gửi giấy gia hạn, ước số thuế được gia hạn 364 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền được gia hạn: 1.339 tỷ đồng (thuế GTGT, thuế hộ kinh doanh và tiền thuê đất 975 tỷ; thuế TNDN ước được gia hạn 364 tỷ).

Ông Khoái cho biết, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) được 464 tỷ đồng, đạt 11% dự toán và bằng 91,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu đạt thấp so với cùng kỳ do việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; theo đó, ước số giảm thu thuế GTGT trong tháng 1/2023 khoảng 80 tỷ đồng

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được 263,2 tỷ đồng, đạt 8,9% dự toán và bằng 98,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do thu thuế TTĐB đối với bia là 216,5 tỷ đồng, giảm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 450,4 tỷ đồng, đạt 16,3% dự toán và bằng 121,2%, nguyên nhân do tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023 phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả trên, ông Khoái cho rằng, tuy đạt tiến độ dự toán, nhưng thu ngân sách vẫn giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT) theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và tình hình bất ổn của nền kinh tế - chính trị thế giới đã tác động, làm giảm thu ở một số lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động chuyển nhượng bất động sản…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

Theo ông Khoái, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý I/2023, trong tháng 2/2023, cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, so sánh, phân tích, đánh giá cụ thể từng lĩnh vực thu, sắc thuế, từng địa bàn; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Đồng thời, đơn vị nghiên cứu, tham mưu các giải pháp tăng cường thu hồi nợ thuế; tăng cường chất lượng công tác thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá...; tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn NNT, đảm bảo hỗ trợ NNT phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh...

Cục Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 10% dự toán
Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp vướng mắc và chính sách thuế mới tại Chương trình Cafe doanh nhân. Ảnh: CTV.

Cục thuế cũng tăng cường rà soát các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có mức thuế thấp hơn mức thuế khoán, thấp hơn doanh thu kê khai các quý trước để kiểm tra thực tế tình hình hoạt động kinh doanh; lập kế hoạch kiểm tra công tác quản lý hộ kinh doanh, hộ nghỉ, tạm nghỉ kinh doanh để điều chỉnh doanh thu, mức thuế sát đúng với thực tế.

Ông Khoái cho biết đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn NNT kê khai và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định; thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho NNT; tập trung kiểm tra các tờ khai có dữ liệu biến động lớn, chênh lệch giữa các kỳ kê khai; những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế và đôn đốc NNT nộp kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN đúng thời gian quy định; kết hợp với việc rà soát hồ sơ khai thuế GTGT định kỳ hàng tháng theo ứng dụng TTR...

Chuẩn bị hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 đúng quy định

Theo ông Trương Công Khoái, năm 2023, cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế và các nội dung khác theo chủ trương của ngành Thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời để người dân trên địa bàn sớm tiếp cận và thực hiện; triển khai tuyên truyền về nội dung, thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức hướng dẫn hỗ trợ NNT quyết toán thuế năm 2022 đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định.