Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, có 7/17 chỉ tiêu thu đạt trên 58,3% dự toán trung ương giao như: doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 59,3%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 82,7%, thuế thu nhập cá nhân 80,6%, lệ phí trước bạ 63,9%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 158,8%, thu tiền thuê đất 582,3%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 72,8%.

Cục Thuế TP. Hải Phòng: Thu thuế tăng nhờ dự báo hàng tháng sát với thực tế
Công chức Cục Thuế TP. Hải Phòng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Mai Lan.

Trong đó, có 10/17 khoản thu tăng so cùng kỳ, cụ thể, thu từ khu vực DNNN trung ương, 7 tháng thu được 1.015,5 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán trung ương và HĐND, bằng 109,9% so cùng kỳ; thu từ khu vực DNNN địa phương được 682 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán trung ương, 58,3% dự toán HĐND, bằng 104,8% so cùng kỳ.

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 3.243 tỷ đồng, đạt 82,7% dự toán trung ương, 71,3% dự toán HĐND, tăng 19,7% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân thu được 2.474 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán trung ương, 74,5% dự toán HĐND, tăng 21,6% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính do tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản...

“Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm 2022, Cục Thuế TP. Hải Phòng yêu cầu các phòng, các chi cục thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất” - ông Trường cho hay./.

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, trong thời gian tới, cục thuế tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, xây dựng phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế kịp thời thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Đồng thời, động viên các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN.