Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử và Công văn số 1293/TCT-VP của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử, theo đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã phổ biến, quán triệt và triển khai toàn diện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để nắm rõ và nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, tiến hành phân công, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tới từng đơn vị, bộ phận, cá nhân và thiết lập chế độ kiểm tra giám sát việc thực hiện và chế độ báo cáo.

Cụ thể, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế (NNT) nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế. Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn bị truy cứu trách nhiệm hình sự; xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Vĩnh Phúc tổ chức tháng cao điểm chống gian lận sử dụng hóa đơn

Công chức Phòng Thanh tra Kiểm tra thực hiện kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trên ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử. Ảnh: Đặng Hà

Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định. Tập hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn được phát hiện qua công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác điều tra của cơ quan công an, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Cục Thuế Vĩnh Phúc còn tăng cường phối hợp với các cơ quan thuế ở địa phương khác đối với các trường hợp NNT có hành vi vi phạm về hóa đơn tại địa phương mình quản lý, có giao dịch với NNT ở địa phương khác để đồng bộ xử lý theo quy định, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an theo quy chế phối hợp để xử lý các trường hợp NNT qua thanh tra, kiểm tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tổ chức trao đổi, tổng kết kinh nghiệm giữa các đơn vị để bàn biện pháp xử lý thống nhất đối với những hành vi vi phạm mới, tinh vi, phức tạp để phổ biến trong toàn ngành. Đánh giá rủi ro tổng thể trong công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng bỏ sót các doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm rủi ro cao và theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện xác minh đối với các hóa đơn có rủi ro cao qua ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan thuế đảm bảo về nội dung và thời hạn xác minh.

Đặc biệt, để công tác quản lý hóa đơn hiệu quả, trong tháng 5 này, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tổ chức tháng cao điểm thực hiện phòng, chống mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận hoàn thuế. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực tế để triển khai, giao nhiệm vụ phòng chống gian lận hoàn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện rà soát, kiểm tra hóa đơn tới từng công chức, từng đội quản lý NNT và gắn với công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị…/.