Hoạt động tại bộ phận 'một cửa' Chi cục Thuế Văn Chấn - Yên Bái. Ảnh: Nhật Giang

Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trên, Cục Thuế Yên Bái chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào phân kỳ dự toán đã xây dựng, tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng thực tế nguồn thu trên địa bàn tập trung thu tiền giao đất, chủ động tham mưu với UBND các cấp tiến hành rà soát quỹ đất, tổ chức đấu giá và đôn đốc kịp thời nộp vào ngân sách.

Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách do ngành Thuế Yên Bái thực hiện đạt 387,8 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, tăng 74% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách đạt 365,5 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, tăng 75% so cùng kỳ; thu tiền giao đất đạt 22,3 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 68% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm tra đối chiếu xác minh hóa đơn, phát hành hóa đơn; kiểm tra nội bộ ngành theo kế hoạch; rà soát nguồn thu và tập trung thu nợ thuế đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán...

Các đơn vị thuế cũng sẽ tăng cường công tác quản lý đối tượng người nộp thuế, rà soát hộ kinh doanh khoán thuế, áp dụng chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung cho tổ chức, cá nhân, hộ mới ra kinh doanh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo việc sử dụng hóa đơn lẻ, từng số theo đúng quy định; hoàn chỉnh việc chấn chỉnh hồ sơ đã hoàn thuế còn những lỗi sai sót nhỏ.

Song song với đó, Cục Thuế Yên Bái tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến người nộp thuế về Luật Quản lý thuế và các luật thuế, các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã đề ra đạt hiệu quả./.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái hiện có hơn 1.300 doanh nghiệp, hơn 10.000 hộ kinh doanh cá thể, khoảng 50.000 người nộp thuế thu nhập cá nhân; hơn 200.000 đơn vị, hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; là lực lượng đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Nhật Giang