Cục Thuế Yên Bái truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 22 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Cục Thuế Yên Bái chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Ảnh: Đức Thủy

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến nay toàn đơn vị đã ra quyết định thanh tra 27 cuộc, trong đó đã hoàn thành 22 cuộc, với tổng số thuế xử lý truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ là 17,1 tỷ đồng; gồm số tiền truy thu, truy hoàn thuế và phí 2,2 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính thuế 844 triệu đồng; giảm khấu trừ thuế 2,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lỗ 11,6 tỷ đồng; số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước 2,8 tỷ đồng.

Cục Thuế Yên Bái cũng đã tổ chức 26 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, qua đó phát hiện 22 doanh nghiệp vi phạm với tổng số thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ 5,4 tỷ đồng, với số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước 2,9 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế Yên Bái cho thấy, trên địa bàn hiện có 12 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế đạt tiến độ thu (67%) so với dự toán Bộ Tài chính giao và cùng kỳ thực hiện. Một số địa bàn, đơn vị thu có tiến độ thu đạt so với dự toán tỉnh giao như: huyện Văn Chấn 75%, huyện Trạm Tấu 71%, huyện Văn Yên 75%, huyện Yên Bình 69%, huyện Mù Cang Chải 67%. Đặc biệt, đã có 3/10 địa bàn, đơn vị thu có số thu đạt và vượt nhiệm vụ thu được giao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, lãnh đạo Cục Thuế Yên Bái nhận định, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đơn vị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định khi vẫn còn đến 7 địa bàn, đơn vị trực thuộc chưa đạt nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu quý III, Cục Thuế Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bám sát sự điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, ngành qua đó tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trợ giúp người nộp thuế gặp khó khăn, phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu về đất, các nguồn thu phát sinh từ hoạt động xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, Cục Thuế Yên Bái giao các đơn vị thu cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; đặc biệt, cần bám sát các công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, trong đó chú trọng đến các công trình làm đường, cầu cống để quản lý thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phát sinh của công trình để quản lý thu. Mặt khác, thường xuyên đối chiếu số thuế quản lý thu nộp với tiến độ giải ngân vốn hàng tháng để kịp thời đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư nộp ngay các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước./.