hoàn thuế giá trị gia tăng

Công tác quản lý hoàn thuế GTGT đã được ngành Thuế thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng. Ảnh: NM.

Theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, kể từ khi Bộ Tài chính ban hành Công văn 3357 tháo gỡ khó khăn trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), việc hoàn thuế của các địa phương đã thực hiện tương đối tốt, đảm bảo chặt chẽ, nhưng cũng khá thuận lợi, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Ngoài công tác quản lý hoàn thuế GTGT, công tác quản lý kê khai, kế toán thuế cũng được thực hiện khá nghiêm túc. Trong tháng 4/2016, cơ quan thuế các cấp đã cập nhật kịp thời các loại hồ sơ thuế, hồ sơ quyết toán thuế, xử lý số liệu về thuế và thông báo kịp thời đến người nộp thuế để bổ sung các thông tin còn thiếu trên hồ sơ khai thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đôn đốc việc nộp hồ sơ khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ... từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật về thuế.

Các cục thuế cũng phối hợp chặt chẽ với sở kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ số lượng mã số thuế đang hoạt động, mã số thuế ngừng, nghỉ hoạt động, đóng mã số thuế./.

Nhật Minh