Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện phân bổ vốn

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công (ĐTC) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng (bao gồm, vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 225.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 432.349 tỷ đồng).

Trong đó, tổng số kế hoạch bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 92.900 tỷ đồng và dự án, nhiệm vụ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 27.220 tỷ đồng.

Đã có 664.484 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ

Đã phân bổ trên 664.484 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2024 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 32.427 tỷ đồng. Kế hoạch vốn các năm trước đã được cho phép kéo dài tính đến thời điểm báo cáo là 105,2 tỷ đồng.

Hiện các bộ, ngành, địa phương đã phân bổ trên 664.484 tỷ đồng vốn ĐTC thuộc nguồn NSNN năm 2024, đạt trên 101% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (657.349 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 32.427 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương các địa phương giao tăng này, thì tổng số vốn đã phân bổ là trên 632.057 tỷ đồng, đạt trên 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2024 (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang) là 689.881,2 tỷ đồng.

Việc phân bổ vốn nhanh là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, ngay khi nhận được kế hoạch vốn được giao, các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng phân bổ chi tiết vốn cho các nhiệm vụ, dự án.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện các bộ, ngành, địa phương đã phân bổ trên 664.484 tỷ đồng vốn ĐTC thuộc nguồn NSNN năm 2024, đạt trên 101% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (657.349 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 32.427 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng này, thì tổng số vốn đã phân bổ là trên 632.057 tỷ đồng, đạt trên 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Tuy nhiên vẫn còn 20 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, với tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 25.291,1 tỷ đồng, chiếm 3,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn NSTW hơn 10.751 tỷ đồng, vốn cân đối NSĐP hơn 14.539 tỷ đồng.

Phân bổ vốn chưa hết do nhiều nguyên nhân

Báo cáo của Bộ Tài chính đã cho biết cụ thể về nguyên nhân chưa phân bổ hết nguồn vốn ĐTC năm 2024.

Đã có 664.484 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ
Ảnh tư liệu minh họa

Theo đó, đối với nguồn vốn NSTW, theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm báo cáo vẫn còn 20 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương chưa phân bổ 10.751,7 tỷ đồng/225.000 tỷ đồng (chiếm 4,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Để phân bổ hết nguồn vốn, tạo tiền đề cho công tác giải ngân vốn, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan trung và địa phương báo cáo phương án xử lý cụ thể đối với các vướng mắc liên quan đến kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 theo đúng Quyết định số 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Cụ thể, vốn theo ngành, lĩnh vực chưa phân bổ là 7.961,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước chưa phân bổ là 6.196 tỷ đồng có nguyên nhân là còn nhiều bộ, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số bộ, ngành, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện và hoàn thành. Một số bộ, ngành, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn làm căn cứ bố trí trong kế hoạch năm 2024…

Vốn nước ngoài chưa phân bổ chi tiết là 1.767 tỷ đồng có nguyên nhân là do nhiều dự án vướng mắc trong công tác đấu thầu, hoặc đang đàm phán, hoặc gặp vướng trong ký kết hiệp định sử dụng vốn…

Vốn CTMTQG chưa phân bổ trên 2.789 tỷ đồng do nhiều dự án khởi công mới đang thực hiện lập, phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn.

Đối với nguồn vốn NSĐP, hiện còn 20 địa phương chưa phân bổ hết vốn với số vốn trên 14.539 tỷ đồng (trong đó một số địa phương có số vốn chưa phân bổ lớn như: Hưng Yên 6.564 tỷ đồng (35,3% kế hoạch vốn cân đối NSĐP được Thủ tướng Chính phủ giao); Bắc Ninh 1.548 tỷ đồng (21,9% kế hoạch vốn cân đối NSĐP được Thủ tướng Chính phủ giao); Long An 1.107 tỷ đồng (17,1% kế hoạch vốn cân đối NSĐP được Thủ tướng Chính phủ giao) do địa phương để lại phân bổ sau, chưa phân bổ hết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số, bội chi NSĐP.

Để phân bổ hết nguồn vốn, tạo tiền đề cho công tác giải ngân vốn, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan trung và địa phương báo cáo phương án xử lý cụ thể đối với các vướng mắc liên quan đến kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024, theo đúng Quyết định số 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Tại quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao cụ thể vốn cân đối NSĐP cho từng địa phương. Theo quy định tại Luật Đầu tư công, trước ngày 31/12/2023, UBND các cấp giao kế hoạch đầu tư năm 2024 cho các đơn vị thực hiện. Vì vậy, đối với số vốn 14.539,4 tỷ đồng nguồn cân đối NSĐP chưa phân bổ của một số địa phương, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo cấp thẩm quyền các nguyên nhân, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Đối với việc giao cho các đơn vị không trực thuộc làm chủ đầu tư tại một số bộ, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh xã hội để kết luận thanh tra việc các bộ giao cơ quan không trực thuộc làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật về xây dựng, ĐTC, NSNN.