Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, từ đầu tháng 2 đến 20/2/2023 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 850 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 373 tỷ đồng (chiếm 44%), cho vay lại (CVL) khoảng 477 tỷ đồng (chiếm 56%).

Chính phủ đã ký 2 hiệp định vay vốn nước ngoài khoảng 43 triệu USD
Nguồn vốn vay nước ngoài tập trung phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 (tính đến 20/2/2023), rút vốn vay nước ngoài khoảng 5.740 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 3.056 tỷ đồng (đạt 4,5% kế hoạch), cho vay lại khoảng 2.684 tỷ đồng (đạt 11,4% kế hoạch).

Được biết, tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ trong tháng 2/2023 ước đạt 35.310 tỷ đồng (cao hơn 26.364 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022), trong đó vay cho ngân sách trung ương (NSTW) khoảng 34.833 tỷ đồng, vay về CVL 477 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng vay trong nước và nước ngoài ước đạt 73.032 tỷ đồng (bằng 11,3% kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ), trong đó vay cho NSTW khoảng 70.348 tỷ đồng (bằng 11,3% kế hoạch), vay về CVL khoảng 2.684 tỷ đồng (đạt 11,4% kế hoạch).

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, trong tháng 2/2023 tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 9.932 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 9.132 tỷ đồng, trả nợ CVL khoảng 739 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 49.726 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 46.186 tỷ đồng (15,7% kế hoạch), trả nợ CVL khoảng 3.540 tỷ đồng (10,4% kế hoạch).

Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành tháng 2/2023 là 36.595 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2023 là 69.427 tỷ đồng, tương đương 64,28% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 17,36% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).