Cục Hải quan TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 382/QĐ-HQĐN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đơn vị phấn đấu đến 2025 trở thành hải quan hiện đại với thủ tục hải quan được thực hiện hoàn toàn trên môi trường phi giấy tờ, mọi lúc - mọi nơi, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo đó, đơn vị triển khai hệ thống công nghệ thông tin có độ tích hợp cao và tự động hoá tất cả các khâu nghiệp vụ từ khâu đầu đến khâu cuối trong công tác quản lý nhà nước về hải quan; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý nhà nước về hải quan và thu thuế hiệu quả; tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần thực hiện thành công các đề án phát triển của ngành Hải quan và của TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Đến 2025, thủ tục hải quan thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử
Đến 2025 Hải quan Đà Nẵng thực hiện thủ tục hoàn toàn trên môi trường mạng. Ảnh: Hồng Vy

Để hoàn thành mục tiêu trên, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý phục vụ hoạt động chuyển đổi số và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (thuế; quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới) cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

Cụ thể, mục tiêu trọng tâm thực hiện 100% thủ tục hải quan được số hoá, thực hiện bằng phương thức điện tử hoàn toàn trên môi trường số, mọi lúc, mọi nơi và được tự động hoá cả trước, trong, sau thông quan đảm bảo quản lý xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 95% các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số (5% còn lại thuộc hồ sơ đặt biệt). 100% hồ sơ về tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; người, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được quản lý dưới dạng dữ liệu số.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng phấn đấu 90% hồ sơ hải quan được xử lý trực tuyến; 100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tổ chức, cá nhân; tiếp nhận, trao đổi các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin; đồng thời, trả kết quả thực hiện thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố với 99,28 điểm - là đơn vị duy nhất trong nhóm được đề xuất biểu dương, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.