Ông Phan Quảng Thống - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, nhằm giảm dần tỷ lệ thu, chi tiền mặt qua KBNN, tiến tới kho bạc không có tiền mặt, trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, cục thuế, cục hải quan và các ngân hàng thương mại nhận ủy nhiệm thu, chi tiền mặt. Đồng thời, KBNN Đà Nẵng đã khuyến khích các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN thanh toán qua thẻ tín dụng.

Đà Nẵng: Gần 100% giao dịch thu ngân sách qua kho bạc không dùng tiền mặt
Công chức KBNN Đà Nẵng đang thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN. Ảnh: KBNN Đà Nẵng cung cấp

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã áp dụng các phương thức thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán song phương điện tử trong công tác chi ngân sách.

Đến nay, tại trụ sở KBNN Đà Nẵng, lượng giao dịch không dùng tiền mặt trong thu ngân sách chiếm 99,81% và hiện có 2 đơn vị KBNN quận, huyện trực thuộc KBNN Đà Nẵng không còn phát sinh thu tiền mặt hàng ngày.

Đến thời điểm hiện tại, tại trụ sở KBNN Đà Nẵng, lượng giao dịch không dùng tiền mặt trong thu ngân sách đạt 99,81%. Đáng chú ý, hiện có 2 KBNN trực thuộc KBNN Đà Nẵng là KBNN Liên Chiểu và KBNN Ngũ Hành Sơn không còn phát sinh thu tiền mặt hàng ngày tại đơn vị.

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng cũng đang từng bước chuyển hoạt động chi NSNN bằng tiền mặt sang các ngân hàng thương mại, nơi KBNN mở tài khoản thanh toán thông qua hệ thống thanh toán song phương điện tử.

Ông Phan Quảng Thống cho biết, lợi ích to lớn của việc giảm mạnh lượng tiền mặt giao dịch qua KBNN không chỉ hạn chế tối đa lượng tiền mặt đi vào lưu thông, mà còn góp phần tinh giản bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, tại các KBNN tỉnh, thành phố đã giải thể phòng kho quỹ nên đã giảm khá lớn đội ngũ công chức làm công tác kho quỹ; đồng thời, bộ phận kho quỹ cũng được tinh gọn lại với 2 công chức tại KBNN cấp tỉnh và 1 công chức tại KBNN cấp huyện.

“KBNN Đà Nẵng đang chuẩn bị ký kết phối hợp thu và ủy nhiệm chi với 3 ngân hàng thương mại nữa để đáp ứng tốt yêu cầu thu, chi không dùng tiền mặt theo đúng Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của KBNN đã đề ra” - Giám đốc KBNN Đà Nẵng nhấn mạnh./.