Năm 2022, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Cục Hải quan Đà Nẵng là 4.500 tỷ đồng, tăng 26,76% so với dự toán năm 2021, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 5.100 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 5.130 tỷ đồng
Cán bộ Cục Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu qua hệ thống hải quan điện tử. Ảnh: Ngọc Linh

Kết quả năm 2022, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 4,2 tỷ USD, tăng 18,75% (so với năm 2021). Tính đến ngày 15/12/2022, tổng số thu ngân sách do đơn vị thực hiện là 5.130,13 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, đạt 100,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 5,6%.

Bên cạnh đó, đơn vị cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức rà soát, cải tiến việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, thường xuyên đồng hành, giải đáp, tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, tỷ lệ giải đáp vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp đạt 100% và không còn tồn vướng mắc, kiến nghị nào của doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Về nhiệm vụ của năm 2023, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt giải pháp thu hút đầu tư, tăng cường công tác phối kết hợp trên địa bàn, tiếp tục phát triển nguồn thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn nhằm đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Song song với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Năm 2023, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá, thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của thành phố, triển khai thực hiện các giải pháp hướng đến hải quan thông minh theo đúng lộ trình.