Tong cục Dự trữ Nhà nước

Hơn 35 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Ảnh: Sâm Linh

>> Nguồn lực dự trữ quốc gia luôn được sử dụng hiệu quả

Cụ thể: Bộ Tài chính đã xuất tổng số hơn 61 nghìn tấn gạo, trị giá khoảng 570 tỷ đồng, trong đó: hơn 35 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hơn 26 nghìn tấn gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết và giáp hạt 2014; 436 tấn gạo hỗ trợ dân di cư từ Campuchia về nước.

Về vật tư, thiết bị, Bộ Tài chính xuất 04 bộ xuồng DT4, trị giá khoảng 13 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng, để trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển; xuất cấp 200 bộ máy bơm chữa cháy cho Bộ Công an, để trang bị cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các địa phương, trị giá khoảng 37,5 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất 86.825 liều vắc xin LMLM 3 typ, 90.000 liều vắc xin LMLM typO, 54.000 lít thuốc sát trùng Benkocid, 35.000 lít hóa chất sát trùng vetvaco Iodine, 37.000 lít hóa chất Han - Iodine, 285 tấn hóa chất Chlorine, 21,6 tấn hạt giống lúa và 10 tấn hạt giống ngô; tổng trị giá khoảng 38,5 tỷ đồng.

Bộ Y tế xuất 42 chiếc máy thở, gồm 34 máy chức năng cao và 8 máy chức năng trung bình cho các bệnh việc để phòng chống dịch bệnh, trị giá khoảng 13,7 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng xuất cấp 11 danh mục thiết bị đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, trị giá khoảng 80,8 tỷ đồng.

Bộ Công an xuất cấp 04 danh mục trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, trị giá khoảng 168 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục DTNN, đến nay, các mặt hàng gạo, vật tư nông nghiệp, trang thiết bị y tế đã được xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ...

Đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị của Bộ Tài chính, các trang thiết bị quốc phòng, an ninh, do mới có quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên các bộ, ngành quản lý hàng DQTG đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai công tác xuất cấp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Hồng Sâm