Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3.689 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 45.171 tỷ đồng, tương đương 53% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn dần trở lại bình thường từ hồi đầu năm sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 11 dự án, tổng vốn đầu tư 10.329 tỷ đồng, trong đó, có 7 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 10.140 tỷ đồng. Đến ngày 15/6/2021, đã giải ngân 17,7% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng, toàn tỉnh Đắk Lắk có 570 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 42% kế hoạch, tổng vốn điều lệ đăng ký tăng 59% do nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,2%, điều này cho thấy tín hiệu tích cực của việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước thực hiện 235 triệu USD, chỉ đạt hơn 36% kế hoạch, giảm 6%.

Theo đó, UBND tỉnh cũng đưa ra một số nguyên nhân, trong đó chủ yếu do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số ngành, lĩnh vực kinh tế bị tác động tiêu cực. Ngoài ra, các dự án khởi công mới chủ yếu triển khai công tác lập hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng thanh toán; một số dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk chú trọng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch; đẩy mạnh giải pháp tìm kiếm thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước; đồng thời, triển khai thực hiện công tác thu NSNN gắn với thực hành tiết kiệm.

Song song với đó, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vốn. Mặt khác, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khiển khai thực hiện dự án, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, phấn đấu đạt kế hoạch đầu tư công năm 2021./.

Kỳ Phương