đảng ủy bộ tài chính

Quang cảnh hội nghị diễn ra chiều ngày 28/4/2021. Ảnh: Đức Minh

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Khóa 12; Nghị quyết 13 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương.

đảng ủy bộ tài chính
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân khẳng định, những nội dung được truyền tải đến các đảng viên dự hội nghị là những điểm cơ bản, cốt yếu, nền tảng, dễ nắm bắt, tiếp thu và là cơ sở, gợi ý để các đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ, hệ thống, từ đó có thể đi vào những vấn đề sát thực, cụ thể thuộc lĩnh vực tài chính - NSNN, qua đó tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, tính đến 28/4, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 6 hội nghị học Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thu hút được 4.497 đảng viên tham dự.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đánh giá cao, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đặc biệt là các đảng viên dự học. Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ thông tin đầy đủ về tình hình, kết quả, đánh giá sát đúng, theo dõi liên tục việc học của các tổ chức đảng, từng đảng viên để các cấp ủy, từng đảng viên trong đảng bộ phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, sự cần thiết việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tăng cường đấu tranh, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

bộ tài chính
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 04/KH-ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính, Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng và đảng viên triển khai khẩn trương 5 nhiệm vụ cơ bản, bao gồm:

Tiếp tục học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và những năm tiếp theo; xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, cơ quan;

Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt quy định pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 25 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, chống phá, các quan điểm sai trái, phản động của các thế lục thù địch, cơ hội, chống đối chính trị;

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, chủ động phòng ngừa, không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương, Bộ Y tế và của cơ quan để trong cơ quan, từng người lao động, gia đình của mình không bị nhiễm, không truyền dịch Covid-19; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực theo chức trách nhiệm vụ để cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đức Minh