phí

Mức phí kiểm dịch gia cầm đang được đề xuất giảm 50% so với hiện hành. Ảnh: TL.

Cụ thể, mức thu các khoản phí, lệ phí sau được hưởng mức ưu đãi giảm 50% như: lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; phí kiểm dịch gia cầm.

Mức thu các loại phí, lệ phí nêu trên hiện nay là từ 35.000 - 50.000 đồng/lần.

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong biểu trên, các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí... và các nội dung khác liên quan không quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC; Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mức phí, lệ phí tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2021 này dự kiến lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng./.

Minh Anh