Báo cáo của Deloitte đã chỉ ra những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng GenAI (AI tạo sinh) trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bức tranh toàn cảnh về các quy định hiện nay tại Châu Á – Thái Bình Dương, cũng như đưa ra các hướng dẫn hỗ trợ các công ty chuẩn bị tốt nhằm đáp ứng những thay đổi về quy định và pháp chế sắp tới trong lĩnh vực tài chính đang phát triển nhanh chóng.

Deloitte chỉ ra rủi ro từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong dịch vụ tài chính
Deloitte chỉ ra những rủi ro từ ứng dụng Generative AI trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Ảnh: T.L
Trí tuệ nhân tạo sẽ tái định hình bối cảnh thanh toán tại Việt Nam

ACRS đã phỏng vấn 12 chuyên gia về công nghệ và pháp chế của Deloitte trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh công nghệ GenAI ngày càng có nhiều bước tiến lớn, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý đang đánh giá lại các khuôn khổ AI hiện nay để giảm thiểu những rủi ro công nghệ mới phát sinh, đồng thời đảm bảo những khuôn khổ này vẫn phù hợp với ngành dịch vụ tài chính.

Những rủi ro có thể kể đến như công tác quản trị, trách nhiệm giải trình và bảo vệ dữ liệu trong chu kỳ ứng dụng AI, cũng như các rủi ro pháp lý và rủi ro chiến lược. Theo đó, báo cáo của Deloitte đưa ra những khuyến nghị để hỗ trợ các công ty dịch vụ tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai, sớm thiết lập khuôn khổ quản trị AI của riêng các doanh nghiệp, đồng thời có những động thái để hiểu rõ, xác định và quản trị các rủi ro liên quan đến AI.

Những điểm các công ty dịch vụ tài chính cần quan tâm:

Chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ các quy định liên quan đến GenAI, ngay khi các quy định đang trong quá trình xây dựng.

Có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra từ các ứng dụng GenAI.

Đánh giá các yếu tố có thể góp phần tạo ra những tổn thương (vulnerability) cho khách hàng như trình độ học vấn, thu nhập, hoặc tuổi tác, phân biệt đối xử…

Tuân thủ các quy định liên quan đến bảo mật thông tin.

Cần cân nhắc ban hành các biện pháp kiểm soát với mục đích ngăn chặn tình huống vô tình làm tiết lộ tài sản trí tuệ hoặc vi phạm bản quyền.

Đầu tư vào việc thu hút nhân tài và cung cấp các chương trình đào tạo về công nghệ AI cho đội ngũ nhân sự hiện tại, nâng cao hiểu biết về các rủi ro trọng yếu và trách nhiệm của họ trong việc giảm thiểu rủi ro.