Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại DIC (địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

DIC bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định
Ảnh chụp màn hình website DIC.
DIC bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, DIC bị phạt tiền 85 triệu đồng, căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty này bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, DIC không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020; Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2020; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX các báo cáo sau: BCTC riêng và hợp nhất quý III, IV/2020; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020; BCTC riêng và hợp nhất quý I/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) 02-2021/NQ- HĐQT.DIC-INTRACO ngày 01/3/2021 về việc thông qua chuyển nhượng tài sản tại chi nhánh; Nghị quyết HĐQT số 01-2021/NQ- HĐQT.DIC-INTRACO ngày 04/02/2021 về việc thông qua trái phiếu chuyển nhượng BIDV; Nghị quyết HĐQT số 03-2021/NQ- HĐQT.DIC-INTRACO ngày 23/3/2021 về việc Hợp đồng mua bán than DIC-PHC.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: BCTC riêng và hợp nhất quý III/2019; giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất quý III/2019; BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2019; giải trình biến động kết quả kinh doanh BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2019; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019; giải trình về việc công ty kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán BCTC 2019; Báo cáo thường niên 2019; BCTC riêng và hợp nhất quý I/2020; giải trình biến động kết quả kinh doanh quý I/2020; BCTC riêng và hợp nhất quý III/2020; giải trình biến động kết quả kinh doanh quý III/2020; thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 21 về việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật; BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2020; giải trình biến động kết quả kinh doanh quý IV/2020.

Không những thế, DIC còn không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo sau: Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất quý II/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022, BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2022, BCTC kiểm toán năm 2022.

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX các báo cáo sau: Báo cáo tài hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021, năm 2021; BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2021, quý I, II, III/2022./.