bộ tài chinh, xăng

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng. Ảnh: interrnet

Theo biểu thuế kèm theo, các sản phẩm xăng động cơ đều điều chỉnh tăng lên 27%, bao gồm: Xăng RON 97 và cao hơn, có pha chì; xăng RON 90 và cao hơn, nhưng dưới xăng RON 97 có pha chì; Tetrapropylen; Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng; Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ; Alpha olefin khác.

Còn các sản phẩm: nhiên liệu diesel cho ô tô chịu thuế suất 23%; dầu nhiên liệu áp thuế suất 24%.../.

Đức Minh