Cụ thể hơn về khoản thu nội địa 2 tháng đầu năm này, báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, khối văn phòng cục thuế thu được 6.610 tỷ đồng, đạt 22% dự toán; khối chi cục thu được 1.578 tỷ đồng, đạt 21% dự toán. Nếu trừ số thu từ hoạt động xổ số và tiền sử dụng đất, số thu ngân sách do đơn vị thực hiện được 7.745 tỷ đồng, đạt 24% dự toán và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Rà soát hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Kiểm tra hồ sơ khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, căn cứ nhiệm vụ được giao năm 2024, tình hình kinh tế xã hội địa phương và những yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước, số thu nội địa của Đồng Nai trong tháng 3/2024 dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng, nâng mức thu lũy kế 3 tháng đầu năm được 11.589 tỷ đồng, đạt 31% dự toán và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Được biết, năm nay Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu nội địa 37.370 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 3.600 tỷ đồng và thu từ xổ số kiến thiết 1.870 tỷ đồng./.