đường bộ

Quỹ Bảo trì Đường bộ Hà Nội đi vào hoạt động sẽ bổ sung thêm kinh phí để giải quyết những vấn đề tồn tại của giao thông Thủ đô.

Đây là quỹ của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và theo nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật. Quỹ do UBND thành phố trực tiếp quản lý hoạt động và quyết định các vấn đề khác theo quy định.

Chức năng của Quỹ là tiếp nhận vốn từ Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương phân bổ cho quỹ địa phương; các nguồn thu phí, lệ phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn thành phố theo phân cấp; ngân sách Nhà nước cấp bổ sung hàng năm; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ, nguồn thu khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để chi cho công tác quản lý, bảo trì, phát triển hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự kiến năm 2014, Hà Nội cần hơn 700 tỷ đồng để duy tu hệ thống đường bộ. Trong đó, ngân sách đã bố trí hơn 400 tỷ đồng, còn lại 300 tỷ đồng sẽ trích từ nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, Hà Nội mới chỉ thu được hơn 1 tỷ đồng phí bảo trì đường bộ.

Trong tháng 4/2014, UBND TP. Hà Nội sẽ họp với các quận, huyện, thị xã về việc đôn đốc thu phí mô tô xe máy năm 2014 trên địa bàn. Trong đó sẽ đề xuất các chế tài kiểm tra, kiểm soát và xử phạt trên đường; đồng thời, tiến hành tổng kiểm tra số lượng ô tô, mô tô xe máy trên địa bàn và quy trách nhiệm rõ từng đơn vị có liên quan cũng như nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc thu và đóng phí bảo trì đường bộ./.

Tin và ảnh: Trí Dũng