Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Đoàn Bá Hồng bị phạt tiền 550 triệu đồng do đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nêu rõ, cá nhân này đã sử dụng 24 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã Ck: C69).

Ngoài ra, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, UBCKNN cho biết chưa đủ căn cứ để xác định ông Đoàn Bá Hồng vi phạm quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự. Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Đoàn Bá Hồng cũng cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Dùng 24 tài khoản tạo cung, cầu giả tạo về cổ phiếu, một cá nhân bị phạt hơn 550 triệu đồng
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt hơn 512 triệu đồng đối với bà Chu Thị Lương - người liên quan của ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã ck: HPX) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 30/11/2022, bà Chu Thị Lương đã bán 2.564.700 cổ phiếu HPX (tương ứng 25.647.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HPX) nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Với lỗi tương tự, UBCKNN cũng xử phạt hơn 206 triệu đồng đối với ông Đỗ Quý Đường, người liên quan của ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Đường đã bán 1.032.400 cổ phiếu HPX (tương ứng 10.324.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HPX) nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

UBCKNN cũng ban hành hình thức xử phạt bổ sung đối với bà Chu Thị Lương và ông Đỗ Quý Đường là đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP./.