Lạng Sơn

Cán bộ Hải quan Lạng Sơn giám sát hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Tiến Dũng

Cụ thể, Công ty TNHH thương mại Tú Thịnh, có địa chỉ tại xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do không cấp hành quyết định ấn định thuế tại Quyết định 1057/QĐ-HQLS của Hải quan Lạng Sơn với số tiền hơn 402 triệu đồng.

Quyết định của Cục Hải quan Lạng Sơn có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 29/4/2021 đến 28/4/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Quyết định nêu trên được ban hành căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế…/.

Ngọc Linh