duoc pham nam a

Cục ATTP đã đình chỉ hoàn toàn việc quảng cáo 3 sản phẩm TPCN: Định xuyễn hoàn; Kim thận bảo số 2; Kim thận bảo số 1.

Theo thông tin từ Phòng Công tác thanh tra của Cục An Toàn thực phẩm (VFA – Bộ Y tế) cho biết, lý do của việc thu hồi này bởi Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á đã vi phạm: quảng cáo sản phẩm TPCN Định Suyễn Hoàn và sản phẩm TPCN Kim Thận Bảo có nội dung không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Tuy đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 20/8/2013 của Cục trưởng Cục An Toàn thực phẩm nhưng đến nay chưa chấp hành đầy đầy đủ mức phạt ghi trong quyết định.

Vì vậy, Cục trưởng Cục ATTP đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-ATTP thu hồi hiệu lực 3 Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo đã cấp, yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á nộp lại 3 Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo nói trên về Cục ATTP (Phòng Thông tin giáo dục truyền thông) trước ngày 04/9/2014.

Cùng với việc thu hồi 3 giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo như vừa nêu, Cục ATTP đã đình chỉ hoàn toàn việc quảng cáo 3 sản phẩm TPCN: Định xuyễn hoàn; Kim thận bảo số 2; Kim thận bảo số 1 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á theo các nội dung quảng cáo đã xác nhận nói trên từ ngày 29/8/2014.

Do vậy, các cơ quan phát hành quảng cáo sẽ từ chối thực hiện việc phát hành quảng cáo đối với 3 sản phẩm này./.

Thu Hằng