kt

Do dịch Covid-19, lễ ký kết được lãnh đạo các bên thực hiện theo hình thức trực tuyến giữa các đầu cầu

Theo đó, quy hoạch hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.

Theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch này sẽ là căn cứ quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Khánh Hòa sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển và hướng đến phát triển bền vững cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh cũng được tỉnh Khánh Hòa xác định là một trong 04 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hải Ninh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà nhấn mạnh: “Một trong những yếu tố quan trọng trong việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa lần này không chỉ là việc ra đầu bài với các mục tiêu rõ ràng mà còn phải lồng ghép các yếu tố về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là chuyển đổi số. Các yếu tố này sẽ giúp tạo ra sự phát triển nhanh và bền bững cho tỉnh”.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ: “Chúng ta sẽ cùng tạo ra sự phát triển đột phá cho tỉnh Khánh Hòa và đột phá đầu tiên chính là từ khâu quy hoạch. FPT mong muốn kêu gọi, liên kết các tập đoàn trong và ngoài nước về đây để chung tay vì tương lai Khánh Hoà trong thời gian tới, một tương lai gắn với chuyển đổi số. Tương lai đó lấy người dân làm trọng tâm, với mong muốn người dân Khánh Hoà được sống trong môi trường xanh, có công việc tốt, được chăm sóc dịch vụ y tế, giáo dục tốt. FPT cam kết đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa, cam kết dành các nguồn lực để góp phần giúp tỉnh phát triển một cách tốt nhất trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030”.

Với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng trong tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh, thành phố Việt Nam và hiểu biết sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam cùng với hiện diện và kinh nghiệm trên toàn cầu, McKinsey và FPT mong muốn đồng hành dài hạn cùng tỉnh Khánh Hòa trong suốt quá trình từ lập quy hoạch tổng thể, hỗ trợ các giải pháp và kế hoạch triển khai chi tiết đến triển khai và giám sát triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trước đó, FPT và McKinsey đã ký kết thỏa thuận lập quy hoạch phát triển tỉnh Bình Định hướng đến mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Duyên hải miền Trung và trung tâm AI hàng đầu khu vực./.

Tài Tâm