Theo dữ liệu đến ngày 7/5/2021, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo một số thay đổi của 2 ETF VNM và FTSE trong kỳ rà soát danh mục quý II.

Với ETF VNM, quỹ có đến 5 cổ phiếu (PDR, KDH, HSG, HSB và DXG) thỏa mãn tiêu chí tham giá mới, tuy nhiên cổ phiếu PDR có khả năng lớn nhất. Cổ phiếu dự kiến thêm mới với tỷ trọng 4,2% tương đương mua vào 7,1 triệu cổ phiếu. Trường hợp quỹ thêm mới cổ phiếu Việt Nam, tỷ trọng danh mục Việt Nam dự báo tăng thêm 1,3%.

Với ETF FTSE, BSC dự báo, quỹ này thêm cổ phiếu HSG với tỷ trọng 1,3% và không loại cổ phiếu nào.

Quỹ FTSE ETF và VNM ETF công bố điều chỉnh danh mục lần lượt vào 4/6 và 12/6 tới, cũng như giao dịch sau đó 1 - 2 tuần. Các cổ phiếu dự kiến được 2 quỹ mua nhiều gồm PDR (6,5 triệu cổ phiếu), HSG (3,6 triệu cổ phiếu) và bán nhiều gồm HPG (5,3 triệu cổ phiếu), NVL (1,9 triệu cổ phiếu)./.

Thái Duy