khach san

Tại Việt Nam nhà đầu tư Mỹ tập trung vào lĩnh vực khách sạn, dịch vụ ăn uống. Ảnh: ĐT

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 2/12/2014, Hoa Kỳ có 712 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 10,92 tỷ USD và xếp thứ 7/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Riêng trong 11 tháng năm 2014, Hoa Kỳ đã đầu tư 29 dự án mới và 9 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 248 triệu USD, đứng thứ 11/60 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2014.

Quy mô vốn bình quân một dự án của Hoa Kỳ khoảng 15,35 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Hiện nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 17/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống. Hoa Kỳ có 16 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 4,67 tỷ USD (chiếm 42,8% tổng vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 315 dự án và 2,2 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 44% tổng số dự án và 20% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 13 dự án và 2,05 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 1,8% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư).

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài với 578 dự án và 8,13 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 81% tổng số dự án và 74% tổng vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Đến nay, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có mặt tại 41/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các thành phố và địa phương lớn nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng. Đứng thứ nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu với 18 dự án và 5,3 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 48% tổng vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Xét về số lượng dự án, thành phố Hồ Chí Minh thu hút được nhiều dự án của Hoa Kỳ nhất nhưng đa phần là các dự án quy mô vốn nhỏ (298 dự án với 771 triệu USD tổng vốn đầu tư, chiếm 41,8% tổng số dự án và 6,5% tổng vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Quy mô trung bình dự án FDI Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh là 2,3 triệu USD, nhỏ hơn nhiều so với quy mô trung bình dự án FDI của Hoa Kỳ trên cả nước.

Trung Ninh