Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Gia hạn áp dụng phòng vệ thương mại đối với thép cuộn, thép dây nhập khẩu
Gia hạn áp dụng phòng vệ thương mại đối với thép cuộn, thép dây nhập khẩu. Ảnh: TL

Ngày 13/5/2019, Bộ Công thương cũng ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 691/QĐ-BCT (ngày 21/3/2023) về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài nhập khẩu.

Đồng thời, căn cứ kết luận rà soát cuối kỳ của cơ quan điều tra, Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, áp mức thuế 6,3%, thời gian có hiệu lực từ ngày 22/3/2023 đến ngày 21/3/2024. Mức thuế 6,2% từ ngày 22/3/2024 đến ngày 21/3/2025. Mức thuế 6,1% từ ngày 22/3/2025 đến ngày 21/3/2026. Từ ngày 22/3/2026 trở đi áp thuế 0%./.