giá xăng dầu

Tần suất điều chỉnh giá xăng dầu là 15 ngày. Ảnh: Đức Minh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích kỹ một số vấn đề để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Cụ thể, về nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu: Tiếp tục thực hiện quy định thương nhân đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong biên độ như pháp luật hiện hành; tần suất điều chỉnh giá là 15 ngày; dự trữ lưu thông là 30 ngày (trong đó 20 ngày dự trữ theo yêu cầu của Nhà nước để bảo đảm an ninh năng lượng; 10 ngày dự trữ lưu thông bắt buộc của thương nhân); chu kỳ tính giá cơ sở.

Thuế nhập khẩu xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 84.

Việc thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu gồm 2 hệ thống: Hệ thống đại lý của thương nhân đầu mối (quan hệ theo phương thức đại lý như hiện hành); quy định tỷ lệ tối thiểu số lượng đại lý trong toàn hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối;

Hệ thống nhà phân phối của thương nhân đầu mối (quan hệ theo phương thức mua đứt bán đoạn và nhà phân phối được mua xăng dầu của nhiều đầu mối); có quy định quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của đối tượng này;

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, phân tích kỹ định hướng quy hoạch thương nhân nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu để nâng cao năng lực kinh doanh của thương nhân, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu (kể cả rút vĩnh viễn giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện trong kinh doanh xăng dầu). Cơ chế khuyến khích việc kinh doanh, phân phối xăng sinh học E5.

Dự thảo Nghị định do Bộ Công thương hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2013./.

Hoàng Lâm