giá xăng dầu

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ xăng, dầu, đồng thời giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; căn cứ kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán hiện hành, bình quân 30 ngày từ ngày 13/9/2014 đến 12/10/2014, mặt hàng xăng đang có lãi 449 đồng/lít, dầu điêzen lãi 658 đồng/lít, dầu hỏa lãi 628 đồng/lít và dầu madut lãi 504 đồng/kg. Các mức giá này được lấy theo mức giá hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít, kg (từ 300 đồng/lít,kg xuống còn 100 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng động cơ, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madut).

Sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá).

Cụ thể như sau:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định (đã giảm mức trích Quỹ BOG)

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

22.891

+669

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

20.242

+878

3. Dầu hỏa

21.350

20.502

+848

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

17.136

+724

Việc giảm mức trích Quỹ Bình ổn giá và giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: bằng và không muộn hơn 12 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2014.

N.P