Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/9/2022 - 21/9/2022) có diễn biến tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng chung là giảm.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) như kỳ trước đối với các mặt hàng: xăng E5RON92 ở mức 451 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu mazut ở mức 741 đồng/kg; trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 90 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít). Đồng thời, không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định giảm giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu trên thị trường kể từ 15 giờ ngày 21/9/2022 như sau: Xăng E5RON92 giá bán không cao hơn 21.781 đồng/lít (giảm 450 đồng/lít so với kỳ điều hành trước), thấp hơn xăng RON95-III 803 đồng/lít. Xăng RON95-III giá bán không cao hơn 22.584 đồng/lít (giảm 631 đồng/lít).

Giá xăng RON95-III tiếp tục giảm 631 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.977 đồng/lít
Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm. Ảnh: Hải Anh

Đối với dầu điêzen 0.05S, giá bán không cao hơn 22.536 đồng/lít (giảm 1.644 đồng/lít ). Dầu hỏa giá bán không cao hơn 22.441 đồng/lít (giảm 1.977 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.656 đồng/kg (giảm 383 đồng/kg).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 12/9/2022 và ngày 21/9/2022 là: 95,296 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,924 USD/thùng, tương đương giảm 2,977% so với kỳ trước); 99,376 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,706 USD/thùng, tương đương giảm 3,595% so với kỳ trước); 118,579 USD/thùng dầu hỏa (giảm 13,193 USD/thùng, tương đương giảm 10,012% so với kỳ trước); 121,851 USD/thùng dầu điêzen (giảm 11,831 USD/thùng, tương đương giảm 8,850% so với kỳ trước); 420,980 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,522 USD/tấn, tương đương giảm 3,556% so với kỳ trước).