Cụ thể, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh có giá không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 357 đồng/lít so với giá bán lẻ), thấp hơn xăng RON95-III 1,011 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 21.499 đồng/lít (tăng 499 đồng/lít).

Giá xăng tăng gần 500 đồng/lít kể từ 15 giờ chiều nay, ngày 22/5
Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ, gần 500 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này, giá dầu được điều chỉnh có tăng, có giảm.

Cụ thể, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 17.954 đồng/lít (tăng 301 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.158 đồng/kg (tăng 296 đồng/kg). Dầu hỏa giá bán không cao hơn 17.969 đồng/lít (giảm 3 đồng/lít).

Căn cứ vào tình hình thực tế, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/5/2023 - 22/5/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/5/2023 và kỳ điều hành ngày 22/5/2023 là: 85,146 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,130 USD/thùng, tương đương tăng 2,57% so với kỳ trước); 89,633 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,267 USD/thùng, tương đương tăng 2,59% so với kỳ trước); 89,187 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,649 USD/thùng, tương đương tăng 0,73% so với kỳ trước); 89,184 USD/thùng dầu điêzen (tăng 1,920 USD/thùng, tương đương tăng 2,20% so với kỳ trước); 435,577 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 12,971 USD/tấn, tương đương tăng 3,07% so với kỳ trước).