giao luu hai quan

Dự kiến khách mời chủ trì trả lời bạn đọc là lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Tham gia trả lời trực tuyến còn có đại diện lãnh đạo các Vụ Cục chức năng thuộc Tổng cục Hải quan, bao gồm: CụcThuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa, Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Pháp chế, Ban Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Ban triển khai VNACCS/VCIS...

Buổi giao lưu tập trung trả lời bạn đọc xoay quanh những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, những vướng mắc liên quan đến thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác quản lý hải quan.

Bạn đọc và các doanh nghiệp quan tâm xin gửi câu hỏi trước về Báo Hải quan tại địa chỉ haiquanonline@gmail.com, hoặc tham gia trực tiếp vào thời điểm giao lưu trực tuyến tại địa chỉ baohaiquan.vn./.

P.V